OPTIMIZATION OF THE SIZE AND STRUCTURE OF PROCESSING UNITS OF HORTICULTURAL COMPANIES

Main Article Content

Константин Семенович Терновых Александр Николаевич Черных Наталья Викторовна Леонова Елена Дмитриевна Кузнецова

Abstract

Based on the analysis of economic and mathematical models (EMM) to optimize the functioning of horticultural companies, it was found that most often they only take into account the technological processes of the formation and functioning of new and fruit-bearing gardens without reference to the possibilities of their own nursery, and in some cases without coordination with processors units. In this work, a methodological approach to optimizing the forecast parameters of horticulture development was developed, which includes taking into account all branches of the horticultural enterprise. CJSC “Agrofirm named after 15th anniversary of October” was chosen as the object of research, which is one of the leading companies in organizing horticulture and providing the largest share in the production of fruit and berry products in the Lipetsk Region. The EMM for optimizing development parameters has a block-diagonal structure in which the sectors (crop production broken down by field cultivation and horticulture, processing of horticulture products, animal husbandry) are represented by blocks and the relationships between them. The features of the organization of horticultural production, which are reflected by sub-sectors (nursery, fruit-bearing garden) and the processing of fruits and berries, are revealed in more detail.

Article Details

Section
Статьи

References

1. ZAO «Agrofirma imeni 15 let OktyabrYA» [Ehlektronnyi resurs]. – Rezhim dostu-pa: http://krasivaya-mecha.ru / (data obrashcheniya: 24.02.2020).
2. Kulikov, I.M. Sostoyanie i ehffektivnost' intensifikatsii sadovodstva / I.M. Kulikov, I.A. Minakov // APK: ehkonomika, upravlenie. – 2017. – №4. – S. 4–14.
3. Leonova, N.V. Metodicheskii podkhod k obosnovaniyu parametrov razvitiya sado-vodcheskikh predpriyatii / N.V. Leonova, E.D. Kuznetsova // So-vremennoe sostoyanie i orga-nizatsionno-ehkonomicheskie problemy razvitiya APK: mater. mezhdunarodnoi nauch.-prakt. konf., posvyashchennoi 65-letiyu ka-fedry ehkonomiki APK ehkonomicheskogo fakul'teta Vo-ronezhskogo GAU (Rossiya, Voronezh, 15–17 noyabrya 2018 g.). – Voronezh: FGBOU VO Vo-ro-nezhskii GAU, 2018. – S. 398–404.
4. Leonova, N.V. Osnovnye napravleniya povysheniya ehkonomicheskoi ehffektivno-sti sadovodstva : dis. …kand. ehkon. nauk : 08.00.05 / N.V. Leonova. – Voronezh, 2019. – 174 s.
5. Minakov I.A. Strategiya innovatsionnogo razvitiya sadovodstva Rossiiskoi Fe-deratsii: monografiya / I.A. Minakov. – Michurinsk: Izd-vo Michurinskogo gosagrouni-versiteta, 2013. – 114 s.
6. Ternovykh, K.S. Optimizatsiya parametrov ehffektivnogo razvitiya otrasli sado-vodstva / K.S. Ternovykh, N.V. Leonova, E.D. Kuznetsova // Vestnik Voronezhskogo GAU. – 2018. – Tom 11, № 4 (59). – S. 182–189
7. Ulez'ko, A.V. Imitatsionnoe modelirovanie kak instrument issledovaniya ag-roehkonomicheskikh sistem / A.V. Ulez'ko, A.P. Kurnosov, A.A. Tyutyunikov // Ehkonomika sel'skokhozyaistvennykh i pererabatyvayushchikh predpriyatii. – 2012. – №8. – S. 28–30.
8. Ternovykh, K.S. Osnovnye napravleniya povysheniya ehkonomicheskoi ehffektivno-sti sadovodstva : monografiya / K.S. Ternovykh, N.V. Leonova, E.D. Kuznetsova. – Voronezh : FGBOU VO Voronezhskii GAU, 2019. – 153 s.