THE EXPERIENCE OF CULTIVATION OF CUCUMBERS IN SUMMER GREENHOUSES OF YAKUTIA

Main Article Content

Марианна Маратовна Олесова Агафья Захаровна Платонова Мария Петровна Сидорова

Abstract

Greenhouse culture - cucumber, in Yakutia is grown in cultivation facilities of various types. The timing of the culture is determined by light and other zonal, as well as organizational conditions. The most widespread in the conditions of Yakutia are film spring-summer greenhouses [Pavlov N.P. Grevtseva V.D., Sidorova M.P. and etc.]. In the 80-90s of the last century, zonal technologies for the cultivation of cucumbers in spring-summer film greenhouses in Yakutia were developed. At the same time, there are few specialized greenhouse farms in the republic. The main volume of greenhouse products is produced in peasant farms, as well as in personal subsidiary plots and vegetable gardens of the population.The yield of the main greenhouse crop, cucumber, is not high under the conditions of our republic, much lower than the potential capabilities of cultivated varieties and hybrids. The article presents the results of research in the village of Pavlovsk, Megino-Kangalassky ulus, in the spring-summer greenhouse of LLC Sana olokh for 2017 and 2018.Sana Olokh LLC was established in 2001. As a result of research, it was found that depending on the treatment with Epin-extra solution, the growth and development of cucumbers is accelerated. Spraying cucumbers with Epin-extra solution is effective for ascochitis and root rot. The prevalence of these diseases decreases by 0.6% with a single use and up to 1.7% with a double use. Treatment of plants with Epin-extra solution provides a reliable increase in the yield of cucumbers from 3.5 to 6.5 kg / m2, depending on the variety.The use of a solution of the adaptogen Epin-extra increases the quality of products - marketability and weight of cucumber fruits. Due to the use in small volumes, ease of use, Epin-extra increases profitability from 46% with one to 58.1% with two-fold processing, depending on the variety.

Article Details

Section
Статьи

References

1. AgroklimaticheskieresursyYakutskoi ASSR. – Yakutsk, Gidrometioizdat, 1973.- 109 p.
2. Agroklimaticheskiispravochnik po YAASSR. – Yakutsk, Gidrometioiz-dat, 1963. – 145p.
3. Belik V.F. Ovoshchnyekul'turyitekhnologiiikhvozdelyvaniya. – Moskva, Agropromizdat,1991. – 304p.
4. Bogushevskii A.A. Formirovanievodnogorezhimapochvyoroshae-mykhzemel' v Tsentral'noiYakutii. /A.A. Bogushevskii, E.P. Galyamin. // Bio-tekhnologicheskieosnovyoroshaemogozemledeliya. M.: Nauka, 1966. -pp. 21-24.
5. Boinov A.I. Severnoezemledelie.- Yakutsk, 2007. – 231p.
6. Bor'ba s vreditelyamiiboleznyamiplodovykh, yagod-nykhiovoshchnykhkul'tur/K.A.Mamaev, G.K.Lenskii, V.P.Sobolev, V.V.Isachev.-4-e izd, pererab. i dop.-M.:Kolos, 1981.-223p., ill.
7. Buslaev I.G. Teplo, vlagoobespechennost' inormygidromelioratsii v Tsen-tral'noiYakutii. / I.G. Buslaev. Yakutsk: Yakut, knizd-vo, 1981. -142p.
8. Ganichkina O.A., Ganichkin A.V. Sovetyogorodnikam.-M.:Arnadiya, 1998.-304p.
9. Gluntsov N.M. Primenenieudobrenii v teplichnomkhozyaistve.-M.: Mosk.rabochii, 1987.-143p.
10. Golisaeva L.P. Rekomendatsii po vyrashchivaniyuovoshchei v otkry-tomgrunteYakutii.- Yakutsk, 1975.-79p.
11. Dadykin V.P. Osobennostipovedenierasteniinakholodnykhpochvakh. / V.P. Dadykin. M.: Izd-vo AN SSSR, 1952. – 276p.
12. Dospekhov B.A. Metodikapolevogoopyta. / B.A. Dospekhov. M.: Kolos, 1986.-pp. 259-271.
13. Karataev E.S., Sovetkina V.E. Ovoshchevodstvo.-L.:Kolos, 1975.-288p.
14. Kudryashov YU.S., Perlov M.A., Pavlov N.P. i dr. Vyrashchivanie-ovoshcheiirassady v plenochnykhsooruzheniyakh v Yakutskoi ASSR. –Novosibirsk, 1987. -104p.
15. Ludilov V.A. Azbuka ovoshchevoda / V.A. Ludilov, M.I. Ivanova.-M.: Drofa- Plyus, 2004.-496 s.-ill. 48 s. vkl./ Poleznayakniga: ot «A» do «YA».
16. L'vova P.M. Kartofel' iovoshchnyekul'tury v Yakutii: Uchebnoeposobie. Yakutsk:Izd-voYakutskogo un-ta, 2005.182p.
17. Mamonov E.V. Sortovoikatalog. Ovoshchnyekul'tury. / E.V. Mamonov.- M.: Izd-vo EHKSMO-press, izd-vo Lik-press.-2001.
18. Matveev V.P. Ovoshchevodstvo./V.P.Matveev, M.I. Rubtsov.-2-e izd. pererab. i dop. M.: Kolos, 1978.-pp. 3-51, 128-137, 216-231, 404-416.
19. Metodikagosudarstvennogosortoispytaniyasel'skokhozyaistven-nykhkul'tur. Vyp.4. – M.: Kolos, 1975. – 183 p.
20. Metodikapolevogoopyta v ovoshchevodstveibakhchevodstve. – M.: NIIOKH, 1979. – 202 p.
21. Popov G.F., Detochkin L.A., Sudachenko V.N., Shunichev S.I. Teplich-noekhozyaistvo. -M.: Rossel'khozizdat, 1986.-173p., ill.
22. Popov I. A. Ehkonomikasel'skogokhozyaistva. – Moskva, 2000. – 368p.
23. Sistema vedeniyaagropromyshlennogoproizvodstvaYakutskoi ASSR. Rekomendatsii / VASKHNIL. Sib. otd-nie; NPO «YakutskoE»; YANIISKH,-Novosibirsk, 1999. 228p.