METHODOLOGY OF DEVELOPMENT OF STRATEGY OF DEVELOPMENT OF RURAL AREAS: AN INNOVATIVE APPROACH

Main Article Content

A.V. Agibalov D.S. Kleimenov A.A. Orekhov

Abstract

The article systematizes the provisions on strategic planning of rural development. It was noted that it is important to take into account when developing a strategy for the development of rural areas that they can be represented by homogeneous and heterogeneous rural municipal areas. The recommended content of the main part of the Strategy should include the following sections: assessment of the achieved goals of socio-economic development of the municipality and the results of the strategic analysis; mission, goals and objectives of social and economic development of the municipal district; scenarios and indicators of achievement of the goals of social and economic development of the municipal district; directions of social and economic policy of the municipal district; the mechanism for implementing the Strategy. The proposed innovative approach to the development of the strategy of socio-economic development of the territory was tested in the preparation of strategies of socio-economic development of 4 districts of the Voronezh region: Ternovsky, Vorobyevsky, Talovsky, Repyevsky.

Article Details

Section
Статьи

References

1. O strategicheskom planirovanii v Rossijskoj Federacii: federal'nyj zakon ot 28 iyunya 2014 g. № 172-FZ [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: http://www.consultant.ru.
2. Strategiya ustojchivogo razvitiya sel'skih territorij RF na period do 2030 goda: Rasporyazhenie Pravitel'stva RF ot 02.02.2015 № 151-r [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: http://www.consultant.ru.
3. Proekt Strategii social'no-ekonomicheskogo razvitiya Voronezhskoj oblasti na period do 2035 g., razrabotannogo v sootvetstvii s rasporyazheniem pravitel'stva Voro-nezhskoj oblasti ot 15 fevralya 2016 g. № 58-r. : [Elektronnyj resurs]. – URL: http://economy.gov.ru (data obrashcheniya: 24.06.2019).
4. Ob utverzhdenii metodicheskih rekomendacij po razrabotke strategii social'no-ekonomicheskogo razvitiya municipal'nogo rajona (gorodskogo okruga) Voronezhskoj ob-lasti : Prikaz Departamenta ekonomicheskogo razvitiya Voronezhskoj oblasti ot 21 de-kabrya 2016 g. № 51-13-09/179-O [Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: http://www.consultant.ru.
5. Sidorenko A.A. Formirovanie strategii razvitiya sel'skih territorij na osno-ve vzaimodejstviya agrobiznesa, vlasti i naseleniya / A.A. Sidorenko // Innovacii v APK: problemy i perspektivy. – 2016. – №4(12). – S. 63-68.
6. Gusmanov U.G. Strategicheskoe planirovanie social'no-ekonomicheskogo razvitiya sel'skih territorij / U.G. Gusmanov, E.V. Stovba // Mezhdunarodnyj nauchnyj zhurnal. – 2015. – №5. – S. 65-71.
7. Savenkova O.YU. Model' razrabotki strategii social'no orientirovannogo razvi-tiya sel'skih territorij / O.YU. Savenkova // Upravlenie ekonomicheskimi sistemami: elektronnyj nauchnyj zhurnal. – 2015. – № 9 (81). – S. 6.