STABILIZATION OF REGIONAL AGC THROUGH INTEGRATION LINKS IN PROCESSES

Main Article Content

M.E. Tekeev F.M. Uzdenova

Abstract

With the development of cooperation there are processes of integration of agricultural producers with processing enterprises, trade organizations, enterprises of related industries. Agricultural production outside cooperation and integration, in our view, has no prospects. On the basis of this article is devoted to integration of processes in enterprises of agro-industrial complex.

Article Details

Section
Статьи

References

1. Programma stabilizacii ekonomiki i finansov. Odobrena na zasedanii pravitel'stva RF 23 iyunya 1998// Voprosy ekonomiki.-1998.-№7.
2.Agropromyshlennyj kompleks v usloviyah perekhoda k rynku. Pod red. V.G. Gusakova, B. M. SHapiro. Mn.: Armita – Marketing – Menedzhment,. 1997. 3. APK: problemy i perspektivy reformirovaniya. // Agrobiznes, № 10, 2002 g.
4. Bazylev N.I., Gurko S.P., Leshchilovskij P. V. Osnovy ekonomicheskoj teorii i praktiki. Mn.: BGEU, 1996. 320 s.
5. Kotler F. Osnovy marketinga: per. s angl./ Obshch. red. i vstup. st. E. M. Pen'kovoj.- Novosibirsk: Nauka, 1992
6. Kochetov V., Poshkus B. Ekonomicheskaya politika v zernoproduktovom podkomplekse APK Rossii// APK: ekonomika i upravlenie. -1996. -№10.
7.Kurs ekonomicheskoj teorii: Uchebnoe posobie. Pod red.A.N. Tura, M.I. Plotnickogo. – Mn.: «Misanta»,1998 g.
8. Mihalev A. Osnova prodovol'stvennogo blagopoluchiya strany /A.Mihalev //APK: ekonomika, upravlenie. – 2005. – №1. – S.4-9.