REGIONAL APC AS A REGULATED ECONOMIC SYSTEM

Main Article Content

Halimat Elmurzayevna Tekeeva Fatima Magamedovna Uzdenova

Abstract

The article discusses the economic system of the regional agro-industrial complex. The main systemic elements of the agro-industrial complex are agricultural enterprises of various forms of ownership, peasant (farm) farms, enterprises of processing and food sphere (flour-cereal, bakery, meat and milk processing, cheese processing, etc.), enterprises of market infrastructure.

Article Details

Section
Статьи

References

1.Agropromyshlennyj kompleks v usloviyah perekhoda k rynku. Pod red. V.G. Gusakova, B. M. SHapiro. Mn.: Armita – Marketing – Menedzhment,. 1997. 3. APK: problemy i perspektivy reformirovaniya. // Agrobiznes, № 10, 2002 g.
2. Bazylev N.I., Gurko S.P., Leshchilovskij P. V. Osnovy ekonomicheskoj teorii i praktiki. Mn.: BGEU, 1996. 320 s.
3. Kotler F. Osnovy marketinga: per. s angl./ Obshch. red. i vstup. st. E. M. Pen'kovoj.- Novosibirsk: Nauka, 1992
4. Kochetov V., Poshkus B. Ekonomicheskaya politika v zernoproduktovom podkomplekse APK Rossii// APK: ekonomika i upravlenie. -1996. -№10.
5.Kurs ekonomicheskoj teorii: Uchebnoe posobie. Pod red.A.N. Tura, M.I. Plotnickogo. – Mn.: «Misanta»,1998 g.
6. Mihalev A. Osnova prodovol'stvennogo blagopoluchiya strany /A.Mihalev //APK: ekonomika, upravlenie. – 2005. – №1. – S.4-9.