INNOVATIVE WAYS TO SOLVE THE PROBLEM OF PROCESSING AGRICULTURAL WASTE

Main Article Content

Ирина Вячеславовна Сергеева Екатерина Алексеевна Логачева Альбина Леонидовна Пономарева Екатерина Николаевна Шевченко

Abstract

 The article presents the results of research analysis and experience in the use of liquid droppings formed as a result of aerobic composting of bird droppings in the production of a substrate used for growing mushrooms of the genus Champignon (Agaricus), as organic fertilizers of agricultural crops. The wastewater under study is a by-product of production and creates an environmentally unfavorable load on the environment. An effective environmentally safe method of processing poultry waste is proposed with the justification of the use of wastewater in agricultural activities, which allows to increase yields and reduce the adverse effects of polluting waste on the ecosystem.

Article Details

Section
Natural resources

References

1. Devochkina N.L., Mukienko S.V., Selivanov V.G., Rubtsov A.A. Innovatsionnye tekhnologiya trekhfaznogo prigotovleniya substrata dlya kul'tivirovaniya shampin'ona // Teplitsy Rossii. — 2016. — №3. — S. 55—60
2. Devochkina N.L., Nurmetov R. Dzh., Alekseeva K.L. Innovatsionnaya tekhnologiya i tekhnicheskie sredstva dlya prpomyshlennogo proivodsva kul'tiviruemykh gribov: prakt. posob. — M.: FGBNU «RosinformagroteKH», 2021. — 80 s.
3. Lumiste E.G., Panova T.V., Rychenkova YU.A. Rol' aehratsii v protsesse prigotovleniya komposta // Vestnik Bryanskoi sel'skokhozyaistvennoi akademii — 2011. — № 6. — S. 54—57
4. Mishurov N. P. Innovatsionnye tekhnologii podgotovki ptich'ego pometa k ispol'zovaniyu // Vestnik VNIIMZH. — 2018. — № 4 (20). — S. 106—114
5. Mikhalev E.S., Torgashev V.L., Polovinki G.A. Vliyanie organicheskikh udobrenii na azotfiksiruyushchuyu deyatel'nost' rastenii soi // Vestnik agrarnoi nauki. — 2020. — № 3 (84). — S. 177—183
6. NTP-APK 1.10.09.002-04. Normy tekhnologicheskogo proektirovaniya kompleksov po vyrashchivaniya shampin'onov. —Ministerstvo sel'skogo khozyaistva Rossiiskoi Federatsii, g. MoskvA— 2004. — S. 87
7. Smolentsev S.YU., Khamatgaleeva G.A., Nurgalieva A.R., Gainetdinova A.N., Sergienko G.G. Vliyanie biologicheski aktivnykh dobavok na khimicheskii sostav i kaloriinost' myasa ptitsy // Vestnik Mariiskogo gosudarstvennogo universiteta. — 2019. — №4 — T.5. — S. 414-418
8. Sukhoverkova V.E. Sposoby utilizatsii ptich'ego pometa, predstavlennye v sovremennykh patentakh // Vestnik agrarnogo gosudarstvennogo universiteta — 2016. — № 9 (143). — S. 45—54
9. Tyutyuma N.V. Rol' mikroehlementov v stimulirovanii rosta i razvitii rastenii i povyshenie ikh ustoichivosti k neblagopriyatnym faktoram sredy // Vestnik Rossiiskogo universiteta druzhby narodov. Seriya: Ehkologiya i bezopasnost' zhiznedeyatel'nosti. —2003. — №8. — S. 129-132
Referents
1. Devochkina N.L., Mukienko S.V., Selivanov V.G., Rubtsov A.A. Innovative technology of three-phase preparation of a substrate for champignon cultivation // Greenhouses of Russia. - 2016. - No. 3. - S. 55-60
2. Devochkina N.L., Nurmetov R.J., Alekseeva K.L. Innovative technology and technical means for the industrial production of cultivated mushrooms: pract. allowance - M.: FGBNU "Rosinformagrotech", 2021. - 80 p.
3. Lumiste E.G., Panova T.V., Rychenkova Yu.A. The role of aeration in the process of compost preparation // Bulletin of the Bryansk Agricultural Academy - 2011. - No. 6. - P. 54-57
4. Mishurov N. P. Innovative technologies for preparing bird droppings for use. Bulletin of VNIIMZH. - 2018. - No. 4 (20). - S. 106-114
5. Mikhalev E.S., Torgashev V.L., Polovinki G.A. Influence of organic fertilizers on nitrogen-fixing activity of soybean plants. Bulletin of agrarian science. - 2020. - No. 3 (84). - S. 177-183
6. NTP-APK 1.10.09.002-04. Norms of technological design of complexes for growing champignons. - Ministry of Agriculture of the Russian Federation, Moscow - 2004. - P. 87
7. Smolentsev S.Yu., Khamatgaleeva G.A., Nurgalieva A.R., Gainetdinova A.N., Sergienko G.G. Influence of biologically active additives on the chemical composition and calorie content of poultry meat // Bulletin of the Mari State University. - 2019. - No. 4 - V.5. — pp. 414-418
8. Sukhoverkova V.E. Methods for the disposal of bird droppings presented in modern patents // Bulletin of the Agrarian State University - 2016. - No. 9 (143). - pp. 45-54
9. Tyutyuma N.V. The role of microelements in stimulating the growth and development of plants and increasing their resistance to adverse environmental factors // Bulletin of the Peoples' Friendship University of Russia. Series: Ecology and life safety. —2003. - No. 8. — pp. 129-132