DYNAMICS OF DETRITUS CONTENT UNDER CROP ROTATION CROPS WHEN APPLYING VARIOUS TYPES AND DOSES OF FERTILIZERS

Main Article Content

Борис Александрович Сотников http://orcid.org/0000-0003-3973-4709 Владимир Александрович Кравченко http://orcid.org/0000-0001-9452-0258 Роман Викторович Щучка http://orcid.org/0000-0002-1011-5413

Abstract

The dynamics of detritus content under winter wheat and corn for silage in the crop rotation when applying various types of fertilizers showed that mineral fertilizers under winter wheat increased the mass of detritus in the arable soil layer by 14-42%. The organic residues received after harvesting of winter wheat were transformed into labile organic compounds, as a result, the detritus content in the surface layer of the soil increased by sowing the next crop - corn for silage.

Article Details

Section
Статьи

References

1. Ganzhara N.F. Gumusoobrazovanie i agronomicheskaya ocenka orga-nicheskogo veshchestva podzolistykh i chernozemnykh pochv Evropejskoj chasti SSSR / Ganzhara N.F. - Avtoref. dis. ... doktor. biolog. nauk. - M., 1989. - 31 s.
2. Dedov A.V. Organicheskoe veshchestvo pochvy i ego regulirovanie v Central'nom Chernozem'e / A.V. Dedov. - Voronezh: VGAU, 1999. - 202 s.
3. Dedov A.V. Vosproizvodstvo organicheskogo veshchestva pochvy v zemledelii CCHR (voprosy teorii i praktiki)/A.V. Dedov: Avtoref. dis. ... d-ra s.-kh. nauk. – Voronezh. - 2000. - 36 s.
4. Zezyukov N.I. Nauchnye osnovy vosproizvodstva plodorodiya chernozemov CCHZ / N.I. Zezyukov: Avtoref. dis. ... d-ra s.-kh. nauk. Voronezh . - 1993. - 36 s.
5. Sotnikov B. A. Vliyanie priemov biologizacii na dinamiku labil'nykh form organicheskogo veshchestva i urozhajnost' kul'tur : avtoreferat dis. ... kandidata sel'skokhozyajstvennykh nauk : 06.01.01 / Voronezh. gos. agrar. un-t im. K.D. Glinki. - Voronezh, 2004. - 18 s.