EFFICIENCY OF USE OF LAND RESOURCES KCHR

Main Article Content

Halimat Elmurzayeva Tekeeva Zaineb Osmanovna Salpagarova

Abstract

Land resources play a big role in the agro-industrial complex of Russia. Land in agricultural production is the main means of production, the basis of productive activity and the essential condition for the existence of human society.

Article Details

Section
Статьи

References

1. Ekonomika i upravlenie v sel'skom hozyajstve: Uchebnik dlya stud. sred. prof. ucheb. zavedenij/ G.A. Petraneva, A.V. Mefed, M.P. Tushkanov i dr. - M.: «Akademiya», 2003. - 352 s.;
2. A.A. Alpatov. Analiz effektivnosti zemlepol'zovaniya: - M.: «AKDI» Ekonomika i zhizn', 2005. - 208 s.;
3. Sulin M.A. Zemleustrojstvo. - SPb.: Izdatel'stvo «Lan'», 2005. - 448s. - Uchebniki dlya vuzov;
4. http://www.kchr.ru/left_menu/economy/agriculture
5. http://www.rae.ru/monographs/45-1392