INTERREGIONAL INVESTMENT DIFFERENTIATION IN THE RUSSIAN ECONOMY

Main Article Content

Константин Семенович Терновых Андрей Алексеевич Козлов

Abstract

The article examines the dynamics of investments in fixed assets and its structure by types of economic activity in Russia, identifies a fairly strong asymmetry in investments in the context of federal districts, reveals the existing imbalances in the volume of investments in fixed assets in the context of regions of the Central Federal District. Based on the analysis of the dynamics of investment in fixed assets of regions and gross domestic product per capita, interregional economic inequality is shown.   

Article Details

Section
Статьи

References

1. Investitsii v Rossii. 2019 : Stat. sb./ Rosstat. - M., 2019. – 228 s.
2. Regiony Rossii. Sotsial'no-ehkonomicheskie pokazateli. 2002: R32 Stat. sb. / Goskomstat Rossii. – M., 2002. – 863 s.
3. Regiony Rossii. Sotsial'no-ehkonomicheskie pokazateli. 2019: Stat. sb. / Rosstat. M., 2019. – 1204 s.
4. Rossiiskii statisticheskii ezhegodnik. 2011: Stat. sb. / Rosstat. – M., 2011. – 795 s.
5. Rossiiskii statisticheskii ezhegodnik. 2019 : Stat. sb. / Rosstat. –M., 2019 – 708 s.
6. Teoreticheskie osnovy regulirovaniya regional'nogo razvitiya: zarubezhnye podkhody i vozmozhnost' ikh ispol'zovaniya v rossiiskikh usloviyakh. Monografiya. – M., Izd-vo RAGS, 2007. – 250 s.
7. Teoreticheskie osnovy sistemnogo analiza izd. 2-e, ispravlennoe i pererabotannoe / V.I. Novosel'tsev, B.V. Tarasov; pod red. V.I. Novosel'tseva // – M: Maior, 2013. – 536 s. – S.19
8. Ternovykh, K.S. Sostoyanie vosproizvodstva investitsionnoi deyatel'nosti v RF / K.S. Ternovykh, D.V. Chernov // Razvitie agrarnogo sektora ehkonomiki v usloviyakh globalizatsii : mat. mezhdun. nauch.-prakt. konf. – Voronezh : FGBOU VPO Voronezhskii GAU, 2013. – S. 181–187.