THE EFFECTIVENESS OF LOCAL STRAINS OF NODULE BACTERIA ON THE PRODUCTIVITY OF ALFALFA

Main Article Content

М.Т. Яковлева В.Б. Борисова

Abstract

The effectiveness of using inoculation with a strain of nodule bacteria to increase the yield of alfalfa green mass in extreme conditions of Central Yakutia is shown.

Article Details

Section
Статьи

References

1. Kozhemyakov A.P., Dorosinskii L.M. Ehffektivnost' primeneniya nitragina v SSSR / Byullyuten' VNIISKHM – 1981, № 34, s. 3 – 6.
2. Kozhemyakov A.P. Osnovnye itogi raboty s nitraginom. Tekhnologiya proizvodstva i ehffektivnost' primeneniya bakterial'nykh udobrenii – M., 1982,s. 19-27.
3. Posypanov G.S. Metodicheskie aspekty izucheniya simbioticheskogo apparata bobovykh kul'tur v polevykh usloviyakh. Izvestiya TSKHA, vyp. 5, 1983.
4. Emel'yanova A.G., Yakovleva M.T., Sivtseva V.I. Primenenie azotfiksiruyushchikh preparatov na osnove shtammov kluben'kovykh bakterii pri vozdelyvanii lyutserny v usloviyakh Tsentral'noi Yakutii. Metodicheskie rekomendatsii. RASKHN, Yakut. NIISKH. – Yakutsk, 2007, s.16.
5. Efficiency of biopreparations based on strains of nitrogen-fixing and associative bacteria in the productivity of alfalfa in Central Yakutia M.T. Yakovleva. Str 78, avgust 13, 2018 , Yakutsk.
6. Pre-seeding treatment of barley with associative bacteria in conditions of Central Yakutia M.T. Yakovleva IACJ ISSN 2588-0209 №184-VAK 2019 DOI:10.24411/2588-0209-2020-10160. №2, 2020