DYNAMICS OF INTEGRAL CLIMATIC INDICATORS FOR THE LAST 60 YEARS IN THE TERRITORY OF THE NORTH CAUCASUS

Main Article Content

Дмитрий Анатольевич Шаповалов Виталий Викторович Братков Светлана Викторовна Савинова Павел Владимирович Клюшин

Abstract

The North Caucasus is located on the very border of the temperate and subtropical zones, which gives the climate softness and warmth. The purpose of this study is the zoning of agro-climatic indicators and the creation of special maps. Seven variables are available in this study: minimum temperature; maximum temperature; average temperature; precipitation; solar radiation; wind velocity and water vapor pressure. Monthly data of maximum and minimum temperatures, as well as data on their total precipitation, were used to create a map of the dynamics of agro-climatic conditions. Cartographic works show the boundaries of regions with linear hydrography on the mapped territory.

Article Details

Section
Natural resources

References

1. Bratkov V.V., Zaurbekov SH.SH., Ataev Z.V. Monitoring sovremen-nykh klimaticheskikh izmenenii i otsenka ikh posledstvii dlya landshaftov Severno-go Kavkaza // Vestnik RAEN. 2014. № 2. S. 7-16.
2. Velichko, A.A. Ehvolyutsionnaya geografiya: problemy i resheniya / A. A. Velichko; otv. red. I. I. Spasskaya; Rossiiskaya akademiya nauk, In-t geo-grafii. — Moskva: GEOS, 2012. — 562 s.
3. Dobrovol'skii, S.G. Global'nye izmeneniya rechnogo stoka / S. G. Dob-rovol'skii; Rossiiskaya akad. nauk, In-t vodnykh problem, Rossiiskii fond fundamental'nykh issledovanii. — Moskva: GEOS, 2011. — 659 s.
4. Izmenenie prirodnoi sredy Rossii v XX veke / Federal'noe gos. byudzhetnoe uchrezhdenie nauki In-t geografii Rossiiskoi akad. nauk; otv. red.: V. M. Kotlyakov, D. I. Lyuri. — Moskva: Molnet, 2012. - 402,
5. Klyushin, P.V. Osnovnye problemy pri ispol'zovanii sel'skokhozyai-stvennykh ugodii v Severo-Kavkazskom federal'nom okruge Rossiiskoi Fede-ratsii / P.V. Klyushin, A.A. Murasheva, P.A. Lepekhin, S.V. Savinova // Uni-versitatea Agrară de Stat din Moldova. Lucrări ştiinţifice : [în vol.] / Univ. Agrară de Stat din Moldova ; red.-şef : Gh. Cimpoieş. – Chişinău : UASM, 2016. – P. 15-18.
6. Kolomyts, EH.G. Vliyanie global'nogo potepleniya na landshaftnuyu strukturu Severnogo Kavkaza / EH.G. Kolomyts, L.S. Sharaya // Izvestiya Rossii-skoi akademii nauk. Seriya geograficheskaya. — 2012. — № 4. — S. 45-61.
7. Porfir'ev, B. Global'nye klimaticheskie izmeneniya: novye riski i no-vye vozmozhnosti ehkonomicheskogo razvitiya // REHZH.3 – 2009. - № 6. – S. 66-77.
8. Sovremennye global'nye izmeneniya prirodnoi sredy: v 2 t. / [Aki-menko T.A. i dr.]; otv. red.: N.S. Kasimov, R.K. Klige; MGU im. M.V. Lomono-sova, Rossiiskaya akad. estestvennykh nauk. — T. 4: Faktory global'nykh izme-nenii. — Moskva: Nauchnyi mir, 2012. — 539 s.