DESIGN OF ACTIVITIES IN THE FIELD OF HUNTING ON THE ZONE-TYPOLOGICAL BASIS

Main Article Content

Анна Александровна Крылова Ольга Алексеевна Лавренникова Марина Александровна Орлова Юлия Сергеевна Иралиева

Abstract

The article deals with the problem of the state of forest resources, providing them with reliable information and organizing hunting farms in modern conditions. The authors noted that research on the study of the forest and the design of hunting grounds must be carried out at the level of a comprehensive assessment of the system as a whole, which is not only animals and hunters, but also includes their habitat. All types of hunting activities are due to natural and economic factors, which must be taken into account when conducting hunting management. Planning various kinds of activities should be carried out taking into account all the features of the environment, the life of the fauna, as an aggregate, inextricably linked. Significant difficulties in carrying out the work are associated with the low level of documentation on the activities of hunting farms. As a result, it is sometimes not possible to identify the results and take into account the experience of economic activities carried out, such as acclimatization of animals, land reclamation, the mode of operation of livestock and other factors, and in accordance with this, develop indicators necessary for calculations and regulation of hunting construction works. The use of forestry zoning ensures forest management on a zonal-typological basis. Modern features of drawing up projects for the development of forests for hunting are considered. An algorithm for finding ways to improve the potential of hunting grounds, developed on a zonal-typological basis, is proposed. Using it when studying the potential of hunting grounds, both in the region and in a separate hunting area, will allow us to consider the entire system as a whole.

Article Details

Section
Agro-industry

References

1. Gorokhov, D.B. & Shunaeva, D.D. (2019) Okhotnich'i ugod'ya: soot-noshenie pravovogo regulirovaniya i fakticheskogo polozheniya [Hunting grounds: the ratio of legal regulation and the actual situation], Zhurnal rossiyskogo prava [Journal of Russian law], pp. 119-132.
2. Gorokhov D.B. (2022) O pravotvorchestve v sfere prirodopol'zovaniya: v chem zaklyuchayutsya istinnye "Osobennosti natsional'noi okhoty" [On law-making in the field of nature management: what are the true "Features of the national hunt"] Pravo. Zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki [Law. Journal of the Higher School of Economics], pp. 28-59.
3. Naimushina E.E. (2020). Okhotovedenie [Hunting], Sb. statey VII Vseros. nauchno-prakt. konf. «Problemy i monitoring prirodnykh ekosistem» [Sat. articles VII Vseros. scientific and practical. conf. «Problems and monitoring of natural ecosys-tems»], Penza, pp. 114-116.
4. Vinober A.V. (2021) Teoreticheskoe okhotovedenie i biosfernoe kho-zyaistvo [Theoretical hunting science and biospheric economy], Mater. II Vseros. (nats.) nauchno-prakt. konf. «Resursy dichi i ryby: ispol'zovaniye i vosproizvodstvo» [Mater. II All-Russian. (national) scientific and practical. conf. «Resources of game and fish: use and reproduction»], Krasnoyarsk, pp. 45-50.
5. Lesnoi kodeks Rossiiskoi Federatsii ot 04.12.2006 № 200-FZ (red. ot 13.06.2023) [Forest Code of the Russian Federation] December 4, 2006 200-FZ (as amended on June 13, 2023).
6. Prikaz Minprirody Rossii ot 12.12.2017 № 661 (red. ot 29.10.2020) «Ob utverzhdenii Pravil ispol'zovaniya lesov dlya osushchestvleniya vidov deyatel'nosti v sfere okhotnich'ego khozyaistva i Perechnya sluchaev ispol'zovaniya lesov dlya osushchestvleniya vidov deyatel'nosti v sfere okhotnich'ego khozyaistva bez pre-dostavleniya lesnykh uchastkov» [Order of the Ministry of Natural Resources of Rus-sia dated December 12, 2017, 661 (as amended on October 29, 2020) «On approval of the Rules for the use of forests for activities in the field of hunting and the List of cases of using forests for activities in the field of hunting without providing forest plots»].
7. Federal'nyi zakon «Ob okhote i o sokhranenii okhotnich'ikh resursov i o vnesenii izmenenii v otdel'nye zakonodatel'nye akty Rossiiskoi Fede-ratsii" ot 24.07.2009 № 209-FZ» [Federal Law «On hunting and on the conservation of hunt-ing resources and on amendments to certain legislative acts of the Russian Federa-tion»] July 24, 2009, 209-FZ.
8. Tsyndizhapova, S.D., Rozlomy, N.G., Belov, A.N. & Minkhaidarov, V.Yu. (2021) Inventarizatsiya mestoobitanii okhotnich'ikh zhivotnykh v ugod'yakh OO «VKLO» Primorskogo kraya po rezul'tatam mul'tispektral'nykh izobrazhenii [Inven-tory of habitats of game animals in the lands of the NGO "VKLO" of Primorsky Krai based on the results of multispectral images] Mezhdunarodnyi nauchno-issledovatel'skii zhurnal [International research journal], 12-2 (114).
9. Lavrennikova, O.A., Iralieva, Yu.S. & Bochkarev, E.A. (2019) Ispol'zovanie GIS-tekhnologii dlya agrolandshaftnogo proektirovaniya [The use of GIS technologies for agrolandscape design], Sbornik nauchnykh trudov Mezhdu-narodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Innovatsionnyye dostizheniya nauki i tekhniki APK» (Samara, 11-12.12.2019) [Collection of scientific papers of the Inter-national Scientific and Practical Conference «Innovative achievements of science and technology of the agro-industrial complex», Samara, December, 11-12, 2019)]. Sa-mara: RIO Samara State Agrarian University, pp. 50-52.
10. Litovkin E.I. & Krylova A.A. (2022) Razrabotka podkhodov k uluchsheniyu okhotnich'ikh ugodii na zonal'no-tipologicheskoi osnove, na primere Kinel'skogo lesnichestva Samarskoi oblasti [Development of approaches to improv-ing hunting grounds on a zonal-typological basis, on the example of the Kinel forest-ry of the Samara region] Materialy Mezhdunarodnoy nauchnoy studencheskoy kon-ferentsii «Vklad molodykh uchenykh v agrarnuyu nauku» [Materials of the Interna-tional Scientific Student Conference «Contribution of young scientists to agrarian sci-ence»], Kinel, pp. 77-83.
11. Prikaz Minprirody Rossii ot 24.12.2010 № 560 (v red. ot 25.09.2020) «Ob utver-zhdenii vidov i sostava biotekhnicheskikh meropriyatii, a takzhe poryadka ikh provedeniya v tselyakh sokhraneniya okhotnich'ikh resursov» [Order of the Ministry of Natural Resources of Russia dated December 24, 2010, 560 (as amended on September 25, 2020) «On approval of the types and composition of biotechnical measures, as well as the procedure for their imple-mentation in order to preserve hunting resources»].
12. Ustinova A.N. (2021). O sootnoshenii lesnogo i faunisticheskogo za-konodatel'stva po voprosu ispol'zovaniya territorii [On the relationship between forest and fauna legislation on the use of the territory], Pravovaya politika i pravovaya zhizn [Legal policy and legal life]. 2021. pp.25-30.